Kongsbergs O-historie!

...fra 1945 og frem til i dag

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Kongsberg Orienteringslag

logoKOL ble startet våren 1984 ved sammenslåing av o-gruppene i KIF og SKRIM. Både KIF og SKRIM hadde på den tiden rundt 100 medlemmer hver. Ønsket om å kunne delta på samme lag hadde etterhvert blitt ganske sterkt, og da spesielt blant de yngre. Ønsket om å løpe stafett sammen var et sterkt motiv. Etter en meningsmåling i 1983, ble det klart at størstedelen av medlemmene i begge idrettslagenes O-grupper ønsket å gå sammen. Våren 1984 ble så Kongsberg og omegn Orienteringslag dannet. 

KIFs og Skrims O-grupper besto av ca 120 henholdsvis 80 medlemmer. Dette registrert ved at de deltok i en eller annen form for O-aktivitet. Som integrert del av en hovedforening var det vanskelig å registrere nøyaktig. 
Diskusjonen om ett spesiallag i Kongsberg hadde dukket opp med jevne mellomrom innen orienteringsløperne over lengre tid, både i Skrim og KIF. Grunnen  var at spesielt de yngre ønsket å løpe sammen, og helst i samme klubb. I KIF følte O-gruppas medlemmer seg utenfor de hovedproblem som selve hovedforeningen KIF hadde, og som mye gikk på økonomi omkring anlegg, baner, bygninger etc. O-folket hadde sine baner ute i skogen, og sine garderober samme sted, oftest basert på "våtklutmetoden". De følte derfor lite samhørighet med sine klubbkamerater i de andre sportsgrenene, som mer eller mindre var avhengig av spesielle idrettsanlegg. 

Med denne bakgrunn ble det enighet om at en meningsmåling skulle gjennomføres i begge O-gruppene. Resultatet ble omtrent identisk i de to gruppene, og ble: 71% for ett spesiallag, 20% mot og 9% vet ikke. Det som typisk kom frem, var at de eldre ønsket å fortsette å tilhøre sin gamle klubb, mens de yngre ønsket å gå sammen i ett lag..

Positive forhandlinger i KIFs arbeidsutvalg, hovedstyre og på årsmøtet 1983, førte til at grunnlaget for starting av nytt O-lag ble lagt. Av KIF O-gruppes midler ble 45 000,- avsatt i KIFs regnskap for å stå som reserve dersom det skulle bli aktuelt å ta opp igjen O-aktiviteten i KIF etter det nye O-lagets prøveperiode på 3 år. Alle andre, og betydelige, midler (materiell, kart og  penger) i KIFs O-gruppe overtok det nye O-laget, hovedsakelig fordi dette var oppspart av O-gruppas medlemmer selv.

Fra Skrim fikk en låne kart og materiell vederlagsfritt.

Stiftelelsesmøte ble avholdt 23. 2 84, der interimstyre ble etablert for å organisere et nytt O-lag i Kongsberg. Ekstraordinært årsmøte, med etablering, ble så avholdt 4.4.1984.
Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (scan0003.pdf)Oppstart - Referat fra KIFs Årsmøte - Grand Hotell 1984401 Kb
Download this file (scan0004 KOL stiftes.pdf)KOL stiftes 1984288 Kb
Download this file (scan0005 Kol stiftes.pdf)KOLs første formann1984202 Kb
Sist oppdatert fredag 28. august 2009 09:25